Jawahar Navodaya Vidyalaya Rewar, Nawada (Bihar)

Employee Details

Sl. Name of the Employee Designation Qualification Contact No. Email Remarks
01 Shri S.P. Singh Principal M.A., B.Ed. 9162890072 spsingh196489@gmail.com  
02 Shri T.N. Sharma Vice Principal M.Sc., B.Ed. 7463091123 sharmatn2@gmail.com  
03 Shri Dulal Sah PGT(Chem.) M.Sc., B.Ed. 9934394682 dsahpgtchemjnvr@gmail.com  
04 Shri S.K. Srivastava PGT(Maths.) M.Sc., B.Ed. 9006653846 sksjnvr@gmail.com  
05 Shri Pramod Kumar PGT(Hindi) M.A., B.Ed. 9006889863 pramodkumar73@gmail.com  
06 Shri S. Swami T. PGT(Eng.) M.A., B.Ed. 7783018099 shanmukhaswamy123@gmail.com  
07 Shri Manoj Kumar PGT(Geog.) M.A., M.Ed. 7488648298 bhumanojkumar@gmail.com  
08 Miss Kakoli Hansda PGT(Bio.) M.Sc., B.Ed. 8116871678 hansdakakoli678@gmail.com  
19 Shri S.N. Singh TGT(Hindi) M.A., B.Ed. 9973050691 snsrakhi@gmail.com  
10 Shri. A.K. Sah TGT(Eng.) M.A., B.Ed. 9113456923 sahji.jnv@gmail.com  
11 Shri Chand Alam TGT(Maths.) B.Sc., B.Ed. 7645859419 alambihar2016@gmail.com  
12 Shri Jitendra Kr. Singh TGT(Hindi) M.A., B.Ed. 8084529247 luckyjrsingh@gmail.com  
13 Shri Harendra Kumar TGT(S.Sc.) M.A., M.Ed. 9473470276 kritishikha@gmail.com  
14 Smt. Kaushalya Kri. TGT(Maths.) M.Sc., B.Ed. 7319766260 kaushalyabihar@gail.com  
15 Shri Niraj Kr. Pandey TGT (Sci.) M.Sc., B.Ed. 9899766763 nirajgeomatics@yahoo.com  
16 Shri S.B. Singh PET(M) M.P.Ed. 9955478081    
17 Shri Akhileshwar Roy Librarian MLIS 9123237265    
18 Shri Prashant Kumar TGT(Music) M.Mus., B.Sc.(Maths.) & B.Ed. 9334183285 musicinpacific@yahoo.com  
19 Shri P.P. Bharti Art Teacher M.F.A. 8002539955 ppbhartijnv1983@gmail.com  
20 Smt. Sunita Bisht PET(F) B.P.Ed. 7250601174 sunitabisht1707@gmail.com  
21 Shri V.R. Sinha Staff Nurse G.N.M. 8271791142    
22 Shri Anish Kumar Catt. Asstt. DHMCT 9155233844 prasadanish.431@gmail.com  
23 Shri Madan Sah UDC B.A. 9801171419 madansah1970@gmail.com  
24 Shri Mukesh Kumar LDC Intermediate      
25 Shri Birendra Choudhary LDC B.A.      
26 Shri Binod Kr. Das LDC Intermediate      
27 Smt. Sarita Singh Lab Att. Matriculation      
28 Shri Ravi Ram CCS Sixth      
29 Shri Nakul Kumar Chowkidar B.A.      
30 Shri Suresh Ram Cook Matriculation      
31 Shri Mukesh Kumar Mess Helper Matriculation